Bedrijfsgeschiedenissen

Jouw bedrijf, organisatie of project verdient een biografie.

Een jubileum of een andere mijlpaal kan aanleiding zijn het verhaal van je bedrijf of organisatie te vertellen en zo verleden, heden en toekomst te verbinden. Ook interessante projecten of programma’s lenen zich voor een ‘biografie’.

Hoe werkt het?

Na het bespreken van je wensen ga ik aan de slag. Aan de hand van archiefonderzoek en gesprekken met bijvoorbeeld (oud)medewerkers maak ik een aansprekend verhaal.

Wat krijg je?

Een boek dat leest als een roman. Geïllustreerd met foto’s en afbeeldingen. Een waardevol aandenken voor medewerkers, relaties en andere geïnteresseerden.

Mijn ervaring

biograaf tekstschrijver journalist 9789087048303 covr Boerboom 3In maart 2020 verscheen Beroofd volgens de regels. Dit boek vertelt het aangrijpende verhaal van zeven markante Joodse ondernemers in Deventer tijdens de bezetting. Hun zaken - een slagerij, textielgroothandel, dansschool, veehandel, elastiekfabriek, rijwielgroothandel en boekwinkel - traden zoals alle Joodse ondernemingen 'in liquidatie'. Een bewindvoerder verving de eigenaar, de zaak werd ontmanteld of doorverkocht. Bureaucratische procudures gaven de diefstal een officieel aanzien. Ik onderzocht hoe bewindvoerders, taxateurs, boekhouders en nieuwe eigenaren tewerk gingen en wat hen dreef. Maar ik schrijf ook over de angst, onderduik, arrestatie en deportatie van de oorspronkelijke eigenaren. Beroofd volgens de regels combineert bedrijfs- oorlogs- en familiegeschiedenis.   

 

biograaf tekstschrijver journalist 1220In maart 2019 verscheen Deining in de IJsseldelta. Deze biografie van de bypass (tussen IJssel en Drontermeer) bij Kampen vertelt de bewogen geschiedenis van een Ruimte voor de rivierproject dat jarenlang de voorpagina's haalde. Van de eerste plannen, de weerstand in de omgeving en de rechtszaken tot de aanleg van de bijzondere waterbouwkundige werken. Wat betekende het project voor de bewoner wiens huis moest wijken? Voor de archeoloog die een middeleeeuwse kogge uit de IJssel opdiepte? Voor de ecoloog die tienduizenden kwetsbare dieren redde tijdens de werkzaamheden? Aan de hand van persoonlijke verhalen laat ik zien hoe het gebied in de afgelopen jaren is veranderd en wat dit betekent voor mens en natuur. Ik schreef dit boek op verzoek van de provincie Overijssel.